Nieuws
Uitbreiding Qlip Zutphen
Vinitex Laboratoriuminrichtingen B.V. heeft opdracht gekregen voor de inrichting van het nieuwe laboratorium van Qlip in Zutphen. Met de uitbreiding van circa 1.000 m2 wordt bijna een verdubbeling van de huidige oppervlakte van het totale laboratorium gerealiseerd. Daarnaast wordt het bestaande laboratorium ook gedeeltelijk verbouwd en vernieuwd. In het uit te breiden chemisch en microbiologisch laboratorium worden jaarlijks meer dan een half miljoen analyses uitgevoerd op allerlei zuivelproducten zoals melk, kaas, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Vanwege de internationale groei, dynamiek binnen de Nederlandse zuivelsector en business development zijn de laboratoriumactiviteiten van Qlip de afgelopen vier jaren flink toegenomen. Om de verdere groei in de komende jaren te kunnen faciliteren en de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuwbouw en tevens verbouw van het laboratorium.
Vinitex bouwt DBC lab

Nieuwbouw DSM: Het nieuwe DBC laboratorium

Vinitex heeft de gunning ontvangen van DSM Food Specialties (DFS) om het nieuwe laboratorium voor biotechnologisch onderzoek compleet in te richten. Het gaat om de nieuwe research & development faciliteiten in Delft, die ondergebracht worden in het nieuwe DBC laboratorium Deze faciliteit is geschikt voor 350 medewerkers. Het plan omvat circa 13.800 m2 vloeroppervlak. Vinitex is hierbij verantwoordelijk voor de complete inrichtingen van labs met o.a. zuurkasten, laboratoriumtafels, afzuigunits.                                                        

Aanzicht nieuw lab | Ontwerp: Cepezed  

DSM investeert de komende jaren in drie nieuwe onderzoeksfaciliteiten: één in Sittard-Geleen en twee in Delft. Eén daarvan is het nieuwe DBC laboratorium, dat het huidige Beijerincklab vervangt en het DSM Biotechnology Center (DBC) gaat huisvesten. Bijzonder is dat het gebouw in nauwe samenwerking met de gebruikers ontworpen is. De bouw van het nieuwe DBC laboratorium is de eerste stap in het Fit4Future-programma. Dat is het herinrichtingsplan voor het westelijk deel van het DSM Delft terrein als het biotechnologiecentrum.

De eerste palen gaan medio 2014 de grond in, een jaar later moet het nieuwe lab klaar zijn.

Datum: 05-2014

Nieuwbouw Utrecht

Momenteel wordt er gebouwd aan een uitbreiding van het Hubrecht Instituut in Utrecht. Een mooi project wat medio 2015 zowel het Hubrecht instituut als ook UMC Utrecht huisvest. 

Lees hier het complete verhaal: Nieuwbouw verbindt Hubrecht Instituut en UMC 
Rondleiding Catalyst Eindhoven

Op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven staat een nieuw bedrijvencentrum:  Catalyst Technology & Business Incubator.

Een hypermodern gebouw met hoogwaardige voorzieningen waar kleinere ruimten los en in combinatie te huur zijn. Catalyst beschikt over chemische en fysische laboratoria (vanaf 27 m2) ingericht door Vinitex Laboratoriuminrichtingen B.V.

Klink hier voor een virtuele rondleiding.