Nieuws

 

Mooie aanbieding!

Om onze showroom geheel up-to-date te houden, worden er regelmatig nieuwe meubels geplaatst. De modellen van afgelopen jaar bieden wij u voor een zeer scherpe prijs!

Onder home/download kunt u het complete overzicht downloaden.

Voor meer informatie, neem gerust even contact op via 0413 491900 of info@vinitex.nl

Voorbereid op de toekomst...
Voorbereid op de toekomst...

Ruimtegebrek en veranderende onderwijsmethode zijn bij veel onderwijsinstellingen een belangrijk onderwerp. Hoe kunnen de lokalen zo efficiënt mogelijk inroostert worden en toch voorzien in professionele practicumlokalen?

Lees meer over de nieuwe ViNiFLeX  
100% geslaagd!

Nieuwbouw project Maurick College 100% geslaagd

In de loop van 2008 kregen de nieuw- en verbouwplannen bij het Maurick

College in Vught na lange tijd van overleg vaste vormen. Onderwijs op het

Maurick College wordt gegeven en genoten volgens het Dalton-concept.

 

 

Wij hadden tot die tijd nog totaal geen ervaring met practicummeubilair of het

inrichten van ruimtes voor de Bèta-vakken. We zijn dan ook in 2009 naar de

NOT in Utrecht geweest om ons te oriënteren binnen deze markt. Daarnaast

hebben we ook gekeken binnen bestaande relaties van de secties natuurkunde,

scheikunde en biologie.

 

De uiteindelijke keuze voor de leverancier is bepaald door een aantal factoren.

Een goede advisering, samen met degelijkheid en kwaliteit van het product

zijn van groot belang. Ten tweede hebben wij gekeken naar referenties, prijs

en flexibiliteit van de leverancier/fabrikant. Na afweging van al deze factoren

hebben we uiteindelijk gekozen voor VOS/Vinitex. Ten eerste viel ons de

deskundigheid van zaken op omtrent de functie van het practicummeubilair en

veiligheidsnormen en kregen we een goed gevoel bij het zien van de showroom,

productie en werkwijze.

 

Lees verder…

Multifunctioneel practicum
Werkruimte voor toa's in multifunctioneel practicumlokaal
In het kort

Hoe het verbouwen van vijf oude practicum lokalen tot een groot lokaal met een praktijkruimte voor toa's de kwaliteit van werken en leren verbetert voor zowel docenten, toa's als leerlingen.

Beschrijving schoolvoorbeeld

De Passie in Utrecht heeft vijf oude practicumlokalen, inclusief het kabinet (de werkruimte van de technisch onderwijs assistenten - toa's) laten verbouwen tot twee ruime lokalen. Voor de verbouwing is goed nagedacht over wat de onderwijskundige visie van de school betekent voor de practicumlessen en dus de inrichting van de lokalen. De Passie streeft ernaar vakken in samenhang aan te bieden en volgt de landelijke ontwikkelingen bij de vernieuwing van de betavakken. Bijvoorbeeld als pilotschool voor een SLO-project waarin binaskvakken (biologie/natuurkunde/scheikunde) gecombineerd worden aangeboden. In de onderbouw wordt het vak Mens & Natuur (M&N) ontwikkeld, waarin theorie en praktijk vervlochten zijn. Dat geldt ook voor de lessen nieuwe natuurkunde (nina). Ook moest rekening gehouden worden met de omvang van de toa-functie (1,2 fte). Toa's en docenten hebben in de voorbereidingsperiode samen een programma van eisen opgesteld.

Lees verder; http://www.arbocatalogus-vo.nl/Werkruimtevoortoasinpracticumlokaal/tabid/2469/Default.aspx?lst=svb