Veilige opslag gevaarlijke stoffen

Moet ik alles volgens PGS15 opslaan?
PGS 15 is bedoeld als referentiekader voor vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en voor het toezicht op de naleving van arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.

Indien een bestaande opslagvoorziening, alsmede de daarvoor verleende milieuvergunning is gebaseerd op de CPR 15-richtlijnen of de CPR 11-6, kan deze situatie nog steeds als de stand der techniek worden beschouwd.
In de praktijk zal dus een geleidelijke overgang naar PGS 15 ontstaan, omdat vergunningen voor bestaande bedrijven nog gedurende een aantal jaren gebaseerd zullen blijven op de richtlijnen CPR 15-1 t/m 15-3 en CPR 11-6 waarmee, mits afdoende nageleefd, een afdoende veiligheidsniveau is gewaarborgd. 

Aan welke norm moet een brandveilige opslagkast voldoen?
Een brandveilige opslagkast waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006 moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een brandveilige opslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van vr die datum moet ten minste voldoen aan NEN 2678. 

Moet ik de kast aansluiten op een afzuigsysteem?
Kasten waar chemicalien in opgeslagen worden, dienen goed geventileerd te worden.

Brandveilige opslagkast
Wij adviseren permanente mechanische ventilatie van de veiligheidskast voor de bescherming van de werknemer voor gezondheidsgevaarlijke dampen en voor minimalisering van de schadelijke dampen in de werkomgeving. Bij een gesloten kast moet het inwendige volume van dekast minimaal 10-voudig per uur ververst worden. Bij agressieve en zeer giftige stoffen adviseren wij een 120-voudige verversing per uur.

Zuur/logen kast
Bij zuur/logen kasten wordt een hogere afzuigcapaciteit geadviseerd. Afhankelijk van de opgeslagen stoffen adviseren wij een luchtverversing tussen de 60- en 120-voudig per uur.

Opslagkasten
In deze kasten mogen geen agressieve of giftige stoffen opgeslagen worden. Een minimale mechanische afzuiging is hiervoor voldoende. (10- / 20-voudig)

* Indien er geuroverlast ontstaat is het aan te raden de verversingsgraad te verhogen.